Ympäröivä maailma

Muuttuvilla markkinoilla tarvitaan kestäviä ideoita

Nordisk Renting on jo vuosikymmeniä ollut Pohjoismaiden johtava renting-ratkaisujen tarjoaja.

Markkinoilla on muitakin varakkaita investoijia, jotka ovat kiinnostuneita sijoittamaan kiinteistöihin. Asiakkaalle kiinteistön myynti ja perinteinen vuokraus eivät kuitenkaan tarjoa samanlaista hallintamahdollisuutta kuin renting-malli, sillä kiinteistöjen takaisinosto-oikeus puuttuu.

Renting-ratkaisun periaate on yksinkertainen, mutta malli asettaa yhteistyökumppaneille tiettyjä vaatimuksia. Sekä myyjän että ostajan on saatava oikeudenmukaista vastinetta panokselleen.

Renting-yritys sitoutuu suureen taloudelliseen vastuuseen, joten se tarvitsee joko vahvan omistajan tai ryhmän omistajia. Samaan aikaan pohjoismaiset suurpankit ovat tehneet strategisen päätöksen jättää kiinteistömarkkinat suorina omistajina. Liiketoimintaan tarvittava osaaminen on täten haihtunut Pohjoismaissa.

Nordisk Rentingin liiketoimintamalli on osoittautunut toimivaksi ja kestäväksi. Yritys on selviytynyt vahvana kolmesta vaikeasta ajanjaksosta: kiinteistöalan kriisistä 1990-luvun alussa, IT-alan romahduksesta vuosituhannen vaihteessa ja finanssikriisistä, joka alkoi vuonna 2009. Lisäksi olemme jatkuvasti säilyttäneet taloudellisen vahvuutemme ja kärkiosaamisemme.