Mitä renting on?

Kiinteistön voi myydä ja pitää silti omassa käytössä

Renting on kiinteistön myymistä niin, että käyttöoikeus säilyy myyjällä, joka voi myöhemmin ostaa kiinteistön takaisin.

Mallin etuna on, että liiketoiminnan kannalta olennaisten tilojen käyttömahdollisuus ja hallintaoikeus säilyy asiakkaalla pitkällä aikavälillä. Samalla järjestyy niihin tarvittava rahoitus.

Asiakkaamme myyvät kiinteistönsä meille ja allekirjoittavat pitkäaikaisen sopimuksen sen käytöstä ennalta määrättävää korvausta vastaan. Sopimukseen sisältyy mahdollisuus ostaa kiinteistö takaisin myöhemmin sopimuskauden aikana. Kauppa voidaan myös tehdä uudisrakennuksen yhteydessä.

Konsepti tarjoaa vaihtoehdon kiinteistön myymiselle ja luovuttamiselle uudelle omistajalle. Erona on se, että asiakkaalla on aina mahdollisuus lunastaa kiinteistö takaisin itselleen ennalta määriteltyyn hintaan ja esimerkiksi myydä kiinteistö eteenpäin sen arvonnousun realisoimiseksi.

Renting-ratkaisun ansiosta asiakas säilyttää hallintaoikeutensa kiinteistöönja strategisesti tärkeät tilat pysyvät asiakkaan hallinnassa. Samalla pääomaa vapautuu ydinliiketoimintaan ja nettovelkaantumisaste pienenee.
Ratkaisu sopii vakaille yrityksille ja yhteiskunnallisille toimijoille, joiden toiminnassa kiinteistöillä on suuri strateginen merkitys.