Kenelle renting sopii?

Kiinteistön strateginen arvo ratkaisee

Renting on räätälöity niche-tuote pikemmin kuin perinteinen myynti- tai vuokrausratkaisu.

Renting-malli sopii asiakkaille, joiden toiminnassa kiinteistöillä on pitkällä aikavälillä suuri strateginen merkitys. Sopimus voi koskea erikoiskiinteistöjä, läheisesti yrityksen tuotemerkkiin liittyviä tiloja tai kiinteistöjä, jotka palvelevat tärkeissä yhteiskunnallisissa tehtävissä.

Maantieteellisellä sijainnilla sen sijaan on vähemmän merkitystä renting-ratkaisussa. Yhteistyö pienillä paikkakunnilla voi olla erittäin mielenkiintoista. Standardinmukaiset toimistokiinteistöt kaupunkien keskustoissa sopivat harvoin renting-malliin.

Yksityissektori

Yksityisille yrityksille tärkein kannustin renting-ratkaisuun on liiketoiminnan tavoitteiden saavuttaminen ja pääoman tuoton lisääminen keskittymällä ydinliiketoimintaan.

Renting-yhteistyö kestää vuosien ajan ja perustuu molemminpuoliseen luottamukseen. Malli sopii vakaille ja luotettaville yrityksille.

Julkinen sektori

Nordisk Renting pystyy vaikuttamaan yhteiskunnallisen hyödyn lisäämiseen luomalla pitkäjänteisiä asiakasratkaisuja julkiselle sektorille, missä vapautunut pääoma voidaan sijoittaa esimerkiksi koulutukseen ja hoitotyöhön.

Valtiolle ja kunnille renting on houkutteleva vaihtoehto lisävelan ottamiselle, veronkorotuksille tai kiinteistöjen myymiselle perinteiseen tapaan. Kiinteistöjen myyminen perinteiseen tapaan luo epävarmuutta, kun yleishyödyllisten tilojen hallintaoikeus siirtyy.

Renting-ratkaisu on poliittisesti neutraali vaihtoehto. Omaisuutta voidaan myydä pääoman vapauttamiseksi, mutta veronmaksajat säilyttävät tilojen hallinnan ja mahdollisuuden kiinteistön takaisinostoon myöhemmin sopimuskauden aikana.