Kunnallisen Gnestahem-kodin takaisinosto

Asiakas, joka myy kiinteistönsä Nordisk Rentingille, voi ostaa sen takaisin ennalta sovittuun hintaan ennalta määritettynä ajankohtana. Yhä useammat asiakkaat hyödyntävät tämän mahdollisuuden. Näin tehtiin esimerkiksi Södertäljen ulkopuolella sijaitsevan Gnestahem-kodin kohdalla.

– On erittäin positiivista, että renting-sopimukseen on sisällytetty takaisinostomahdollisuus. Kun kymmenen vuotta oli kulunut, tilanteemme oli muuttunut ja kiinteistöt voitiin ostaa takaisin. Sopimuksen joustavuus on tärkeä etu, sanoo Gnestahemin toimitusjohtaja Hans Persson.

Kun sopimus Nordisk Rentingin kanssa allekirjoitettiin, Gnestan kunta kasvoi voimakkaasti. Investointitarve oli suuri ja perinteinen lainanotto olisi koetellut liikaa omavaraisuusastetta.

– Kunnallispalveluiden tarve kasvoi lyhyessä ajassa, ja tarvitsimme pääomaa. Ratkaisuna myytiin kaksi vanhainkotikiinteistöä. Nordisk Rentingin kanssa laadittiin sopimus tilojen hallintaoikeudesta. Vapautimme varoja, joilla voitiin esimerkiksi rakentaa uusi päiväkoti, asuntoja ihmisille, joilla on erityistarpeita, sekä 50 asuinhuoneistoa, kertoo Hans Persson.

– Kuntamme kasvaa edelleen, mutta rauhallisempaan tahtiin. Taloutemme on myös paremmassa tasapainossa. Nyt palveluita kehitetään pienin askelin. Tällöin meille sopii paremmin se, että kiinteistöt ovat omassa omistuksessamme. Mielestämme oli erittäin positiivista, että kauppaan oli määritetty valmiiksi ajankohta sopimuksen uudelleenarviointia varten.

Uusi kunta sai kunnantalon

Uusia kuntia ei synny joka päivä, mutta vuonna 2003 niin tapahtui, kun aiemmin Uppsalaan kuuluneesta Knivstasta tuli itsenäinen kunta. Sijainti lähellä Arlandaa sekä hyvät yhteydet Tukholmaan ja Uppsalaan houkuttelevat runsaasti tulokkaita nuoreen kuntaan.

– Itsenäisyys ja kasvu tarkoittavat sitä, että meidän on laajennettava kunnallisia palvelujamme. Emme haluaisi ottaa suuria lainoja, mikä usein merkitsee haavoittuvuutta esimerkiksi sopimusehtojen muuttumisen vuoksi. Ennen kunnantalon rakentamista päätimme siis luopua itse kiinteistön omistamisesta, kertoi Knivstan ensimmäinen kunnallisneuvos Göran Nilsson. Täysin uusi kunnantalo on asukkaille kokoontumispaikka, joka käsittää kirjaston, kahvilan ja kunnan asiakaspalvelun.

Ensin järjestettiin julkinen tarjouskilpailu, jonka voittivat rakennusyhtiö NCC ja Nordisk Renting. NCC huolehti maanhankinnasta ja rakentamisesta. Kun rakennus valmistui, Nordisk Renting tuli mukaan kiinteistönomistajaksi ja teki kunnan kanssa pitkäaikaisen sopimuksen. Kunta sai uudet tilat käyttöönsä sekä mahdollisuuden ostaa ne takaisin.

– Meille on tärkeä etu, että voimme hallita omistajuutta takaisinostomahdollisuuden ansiosta, toteaa Göran Nilsson.

Ilmastoratkaisu Länsi-Götanmaalla

Länsi-Götanmaalla on tavoitteena työskennellä järjestelmällisesti ilmastoasioiden parissa, ja hankkeissa on aina punnittava aurinkoenergian käyttömahdollisuutta.

Vänersborgin suuri Regionarkivet-arkisto sai vuonna 2014 noin 1 000 neliömetriä aurinkokennoja katolleen. Kymmenen vuoden kuluttua yksi Ruotsin suurimmista katolle asennetuista aurinkosähköjärjestelmistä on maksanut itsensä takaisin, ja Regionarkivet arvioi hankkeen taloudellisesti onnistuneeksi.

Regionarkivet-arkistossa säilytetään lähinnä hoitoalaan ja koulutukseen liittyvää materiaalia. Suurimmaksi osaksi kyse on papereista, mutta mukana on myös röntgenfilmejä ja digitaalista materiaalia.

Joka vuosi syntyy useita hyllykilometrejä uusia potilastietoja, diarioituja asiakirjoja, henkilökohtaisia tietoja, koulutodistuksia ja muuta vastaavaa dokumentaatiota. Alueella potilastiedot säilytetään ikuisesti, mikä ylittää lain vaatimukset. Se edistää tutkimusta, mutta hyödyttää suoraan myös alueen asukkaita. Kun potilas tarvitsee hoitoa kipeään polveensa, lääkäri saa käsiinsä röntgenkuvat moottoripyöräonnettomuudesta 25 vuoden takaa.

Arkisto on Länsi-Götanmaan alueen ja Göteborgin kaupungin välisen yhteistyön tulos. Kiinteistön omistaja on Nordisk Renting, ja toisena sopimusosapuolena on arkistolaitos. Nordisk Renting voitti rakennusyritys Skanskan kanssa julkisen tarjouskilpailun kiinteistön rakentamisesta vuonna 2005. Rakennus valmistui vuonna 2008.

Ympäristönäkökulma oli tärkeässä osassa jo talon suunnitteluvaiheessa. Kiinteistö on passiivitalo, jossa on runsaasti erilaisia ratkaisuja energiankulutuksen minimoimiseksi ja tasaisen sisäilmaston luomiseksi.

Aurinkosähköjärjestelmän lisäksi rakennukseen on tehty sopimuskauden aikana useita muitakin lisäinvestointeja, kuten laajennusosia.