Gnestahem

Kunnallisen Gnestahem-kodin takaisinosto

Julkissektori

Tärkeä osa renting-sopimusta on asiakkaan mahdollisuus ostaa kiinteistönsä takaisin. Näin tehtiin kunnallisen Gnestahem-vanhainkodin kohdalla. Se myytiin, kun investointitarve oli suurimmillaan ja ostettiin takaisin tilanteen tasaannuttua.

Asiakas, joka myy kiinteistönsä Nordisk Rentingille, voi ostaa sen takaisin ennalta sovittuun hintaan ennalta määritettynä ajankohtana. Yhä useammat asiakkaat hyödyntävät tämän mahdollisuuden. Näin tehtiin esimerkiksi Södertäljen ulkopuolella sijaitsevan Gnestahem-kodin kohdalla.

– On erittäin positiivista, että renting-sopimukseen on sisällytetty takaisinostomahdollisuus. Kun kymmenen vuotta oli kulunut, tilanteemme oli muuttunut ja kiinteistöt voitiin ostaa takaisin. Sopimuksen joustavuus on tärkeä etu, sanoo Gnestahemin toimitusjohtaja Hans Persson.

Kun sopimus Nordisk Rentingin kanssa allekirjoitettiin, Gnestan kunta kasvoi voimakkaasti. Investointitarve oli suuri ja perinteinen lainanotto olisi koetellut liikaa omavaraisuusastetta.

– Kunnallispalveluiden tarve kasvoi lyhyessä ajassa, ja tarvitsimme pääomaa. Ratkaisuna myytiin kaksi vanhainkotikiinteistöä. Nordisk Rentingin kanssa laadittiin sopimus tilojen hallintaoikeudesta. Vapautimme varoja, joilla voitiin esimerkiksi rakentaa uusi päiväkoti, asuntoja ihmisille, joilla on erityistarpeita, sekä 50 asuinhuoneistoa, kertoo Hans Persson.

– Kuntamme kasvaa edelleen, mutta rauhallisempaan tahtiin. Taloutemme on myös paremmassa tasapainossa. Nyt palveluita kehitetään pienin askelin. Tällöin meille sopii paremmin se, että kiinteistöt ovat omassa omistuksessamme. Mielestämme oli erittäin positiivista, että kauppaan oli määritetty valmiiksi ajankohta sopimuksen uudelleenarviointia varten.