Länsi-Götanmaan alue

Ilmastoratkaisu Länsi-Götanmaalla

Julkissektori

Asiakkaan tarpeiden muutokset sopimusaikana ovat renting-mallissa tavallisia. Vänersborgin Regionarkivet-arkistossa asennettiin katolle aurinkokennoja osana Länsi-Götanmaan ilmastostrategiaa.

Länsi-Götanmaalla on tavoitteena työskennellä järjestelmällisesti ilmastoasioiden parissa, ja hankkeissa on aina punnittava aurinkoenergian käyttömahdollisuutta.

Vänersborgin suuri Regionarkivet-arkisto sai vuonna 2014 noin 1 000 neliömetriä aurinkokennoja katolleen. Kymmenen vuoden kuluttua yksi Ruotsin suurimmista katolle asennetuista aurinkosähköjärjestelmistä on maksanut itsensä takaisin, ja Regionarkivet arvioi hankkeen taloudellisesti onnistuneeksi.

Regionarkivet-arkistossa säilytetään lähinnä hoitoalaan ja koulutukseen liittyvää materiaalia. Suurimmaksi osaksi kyse on papereista, mutta mukana on myös röntgenfilmejä ja digitaalista materiaalia.

Joka vuosi syntyy useita hyllykilometrejä uusia potilastietoja, diarioituja asiakirjoja, henkilökohtaisia tietoja, koulutodistuksia ja muuta vastaavaa dokumentaatiota. Alueella potilastiedot säilytetään ikuisesti, mikä ylittää lain vaatimukset. Se edistää tutkimusta, mutta hyödyttää suoraan myös alueen asukkaita. Kun potilas tarvitsee hoitoa kipeään polveensa, lääkäri saa käsiinsä röntgenkuvat moottoripyöräonnettomuudesta 25 vuoden takaa.

Arkisto on Länsi-Götanmaan alueen ja Göteborgin kaupungin välisen yhteistyön tulos. Kiinteistön omistaja on Nordisk Renting, ja toisena sopimusosapuolena on arkistolaitos. Nordisk Renting voitti rakennusyritys Skanskan kanssa julkisen tarjouskilpailun kiinteistön rakentamisesta vuonna 2005. Rakennus valmistui vuonna 2008.

Ympäristönäkökulma oli tärkeässä osassa jo talon suunnitteluvaiheessa. Kiinteistö on passiivitalo, jossa on runsaasti erilaisia ratkaisuja energiankulutuksen minimoimiseksi ja tasaisen sisäilmaston luomiseksi.

Aurinkosähköjärjestelmän lisäksi rakennukseen on tehty sopimuskauden aikana useita muitakin lisäinvestointeja, kuten laajennusosia.