If

If loi tilat laajenemiselle Suomessa

Yksityissektori

Sopimus Nordisk Rentingin kanssa muodosti taloudellisen pohjan vakuutusyhtiö If:n uusille toimistoille Turussa ja Espoossa. Yritykselle hanke merkitsee mahdollisuutta kasvuun ja kehittymiseen.

Pohjoismaiden suurin vakuutusyhtiö If päätti vuonna 2004 koota yhteen toimintojaan, jotka aiemmin oli sijoitettu ympäri Suomea. Nyt ne päätettiin keskittää kahteen toimistoon.

Turkuun rakennettiin täysin uudet tilat. Espoossa käytettiin olemassa olevaa rakennusta, joka remontoitiin ja laajennettiin pinta-alaltaan kaksinkertaiseksi. Rakennuskumppaneina olivat Hartela ja Skanska.

Hankkeen teki mahdolliseksi Ifin ja Nordisk Rentingin laatima sopimus, jossa jälkimmäisestä tuli kiinteistöjen omistaja. Sopimuksessa If sai oikeuden käyttää tiloja pitkällä aikavälillä sekä halutessaan ostaa ne myöhemmin itselleen.

– Yhteistyömme Nordisk Rentingin kanssa antaa meille mahdollisuuden vahvistaa toimintaamme monella tavalla, totesi If Group Servicesin johtaja, kun sopimus julkistettiin.

– Voimme keskittää taloudelliset resurssimme ydinliiketoimintaamme, jolloin saamme mahdollisuuden laajentua ja kehittyä. Kun toiminnot keskitetään entistä harvempiin kohteisiin, työ tehostuu ja hallinnolliset kustannukset vähenevät.

Ifin omistaa rahoitusyhtiö Sampo ja sillä on 3,6 miljoonaa asiakasta Pohjoismaissa ja Baltiassa. Työntekijöitä on 6 800. Pohjoismaissa Ifin markkinaosuus on noin 20 prosenttia. Suomen markkinoilla se on 25 prosenttia.
Kiinteistöjen päivitys tehdään säännöllisesti sopimuksen voimassaoloaikana. Espoon toimisto käsittää 15 000 neliötä ja Turun toimisto 17 500 neliötä. Molemmissa on lisäksi noin 300 pysäköintipaikkaa.