Region Gotland

Gotlanti varmisti kunnallisen palvelun jatkuvuuden

Julkissektori

Pitkäaikainen vuokrausmahdollisuus ja pääoman vapauttaminen ovat yhdistelmä, joka sopii erityisen hyvin yhteiskunnalliseen toimintaan. Dementikoille tarkoitetun Tingsbrogården-kodin tilat ovat Nordisk Rentingin omistuksessa ja niitä hallinnoi Region Gotland.

– Hyvä yhteistyö kiinteistönomistajan kanssa on meille tärkeää. Yhteiskunnallisen toiminnan johtajana minun oli voitava luottaa siihen, että kiinteistöön liittyviä kysymyksiä kunnioitettaisiin ja ne otettaisiin vakavasti, toteaa Tingsbrogårdenin yksikköpäällikkö Mia Löfgren.

Tingsbrogårdenissa asuu 32 henkilöä, joista kaikki ovat iäkkäitä ja dementoituneita. Jokaisella heistä on oma asuntonsa. Tingsbrogården oli aiemmin perinteinen vanhainkoti. Rakennuksen omisti Gotlannin kunta, joka tunnetaan nykyisin nimellä Region Gotland.

2000-luvun alussa kunnalla oli ongelma: Tingsbrogården kaipasi laajoja uudistuksia ja laajennuksia toimiakseen nykyaikaisena asuinpaikkana dementoituneille vanhuksille, ja hanke kaipasi rahoitusta. Ratkaisu löytyi, kun Nordisk Rentingistä tuli kiinteistönomistaja ja Region Gotland säilytti itsellään tilojen hallintaoikeuden.

Tiloja käytetään erityislaatuiseen työhön, mikä osaltaan vaikuttaa Nordisk Rentingin toimintaan. Haavoittuvuus on suurempaa kuin esimerkiksi toimistorakennuksissa. Ihmiset oleskelevat kiinteistössä kellon ympäri, ja se on heidän kotinsa.

Siksi pienetkin virheet toiminnassa voivat aiheuttaa todellisia vaaratilanteita, kertoo Mia Löfgren.

Nordisk Rentingin näkökulmasta renting-ratkaisuilla on suuri potentiaali julkisella sektorilla, etenkin vanhusten asumisessa.

– Investointitarve kunnissa on suurta. Pääoman vapauttaminen kiinteistöistä on houkutteleva vaihtoehto veronkorotuksille tai velkamäärän lisäämiselle, sanoo Ian Harcourt, Nordisk Rentingin Head of Client Management.